DSC06753               C360_2014-05-04-16-56-29-797

 103~104年度救國團土庫團委會會長~張啟庭先生也是土庫國際同濟會第4屆會長~熱心公益、工作專業認真、待人和善誠懇...常常參與社會公益活動、服務熱忱....,兩年會長任內~將能為我們土庫團委會經營的更精采、更出色、更耀眼.......

文章標籤

土庫鎮團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg 2.jpg 3.jpg


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

立委好大人民團體好怕-01.jpg

雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

3101.jpg 3102.jpg 3103.jpg 3104.jpg

雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

136165.jpg136164.jpg  136168.jpg


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

107610.jpg188931.jpg107619.jpg107618.jpg0C56879A-A930-443C-B0C1-B8E1D1B44D65.JPG  107612.jpg   


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20170711_195143.jpg20170711_190815.jpg 20170711_190825.jpg 20170711_191908.jpg


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

100701.jpgIMG20170616191613.jpg100699.jpg  


雲林救國團公益網 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()